Digital Agency Promo

Regulamin – Українська

§1  Визначення

 1. Об’єкт відNova – нерухомість, що складається з комплексу трьох будівель, розташована в селищі Боболін 76-156, пошта Домбкі, вул. Нова 18, власницею якої є Катажина Пельчарська, що займається господарською діяльністю зареєстрованою у Мілановку 05-822, вул. Грудовська 66, внесеною до Центрального реєстру та інформації про господарську діяльність (CEIDG), ІПН 529 170 95 49, РЕГОН 385437247.
 • Власник – особа, якій належить право власності на нерухомість, що є предметом Оренди. Для цих Правил припускається, що права та обов’язки Власника можуть мати також інші особи, які були уповноважені ним представляти його у питаннях, визначених цими Правилами, наприклад, у разі його відсутності.
 • Бронюючий – особа, зацікавлена в пропозиції короткострокової оренди, яка здійснює бронювання на веб-сайті www.odNova.eu або за допомогою інших Інтернет-порталів.
 • Орендар – будь-яка особа, яка оплатила перебування в Об’єкті відNova для себе та супроводжуючих осіб.
 • Картка обліку – д окумент, який Орендар заповнює під час заселення (що містить особисті дані Орендаря та всіх осіб, які його супроводжують під час перебування).
 • Застава – визначена у тексті Правил сума грошей, що забезпечує вимоги Власника в разі виникнення збитків у орендованому Домі та на всій території Об’єкту, за які відповідає Орендар або супроводжуючі його особи, а також вимоги щодо неврегульованої додаткової вартості перебування Орендара.
 • Дім – кожен з трьох будинків, що входять до складу Об’єкту відNova, розташованих на нерухомості за адресою вул. Нова 18, 76-156 Боболін (пошта Домбкі), де можливе розміщення максимум 8 осіб (не стосується дітей віком до 3 років).
 • Попереднє бронювання – запит, надісланий Бронюючим щодо перебування у вказаному ним терміні шляхом заповнення резервного формуляра та пов’язана з цим обов’язковість сплати Бронюючим після підтвердження Власником можливості прибуття в обраний термін.
 • Підтверджена бронювання – оплачена передоплата або повна сума бронювання на перебування у обраний термін.
 1. Заселення – проведення Власником або особою, уповноваженою ним реєстрації Орендаря та супроводжуючих його осіб у день приїзду, що включає перевірку особистості Орендаря, заповнення Картки обліку ним та видачу ключів до орендованого Дому.
 1. Виселення – процес, який включає, зокрема, виїзд Орендаря та супроводжуючих його осіб з об’єкта Оренди, звільнення його від особистих речей, передачу ключів та розрахунок застави після перевірки Власником або уповноваженою особою того, чи Дім та пристрої, що знаходяться в Об’єкті, залишилися у незмінному стані, а обладнання відповідає стану на момент заселення.

§ 2  Загальні положення

1. Регламент визначає умови надання послуг, перебування на території Об’єкту відNova та відповідальність кожної зі сторін з приводу укладення договору короткострокової оренди. Він є невід’ємною частиною договору, укладення якого відбувається шляхом здійснення бронювання. Здійснюючи вищевказані дії, Ор ендар підтверджує, що ознайомився зі змістом Регламенту, приймає його умови та зобов’язується їх дотримуватися.

2. Регламент разом з Політикою конфіденційності доступний на веб-сайті www.odnova.eu. Витяг з Регламенту разом з Інформаційним зобов’язанням міститься в кожному Домі. Ці положення застосовуються до всіх осіб, що перебувають на території Об’єкту відNova. 

3. Під час здійснення бронювання Бронюючий надає згоду на включення своїх персональних даних до бази даних відNova. Ці дані будуть використовуватись виключно для забезпечення повного процесу бронювання та для потреб, пов’язаних з укладеним договором. 

4. Орендодавець та всі особи, які користуються об’єктом, усвідомлюють та погоджуються з використанням відеоспостереження на зовнішній території об’єкту, таких як паркінг та сад, з метою збільшення захисту нерухомості та майна від вторгнень, крадіжок або актів вандалізму.

Детальну інформацію щодо використання відеоспостереження знаходиться в Політиці конфіденційності.

5. В рамках виконання обов’язку інформації згідно зі статтею 13 Загального регламенту про захист даних (GDPR) Власник включив інформаційні положення в Політиці конфіденційності, розміщеній на веб-сайті www.odnova.eu, а також надає її текст у паперовому вигляді в кожному Домі разом з Регламентом.

6. Об’єкт відNova, а також пов’язані з ним права, такі як логотип, назва, зображення, не можуть використовуватися в комерційних і рекламних цілях без згоди Власника.

§ 3  Умови бронювання

1. Бронювання обраного терміну буде підтверджено після отримання передоплати у формі авансу в розмірі 40% вартості перебування. Підтвердженням зробленого бронювання є електронного листа від Власника, надісланого на адресу, вказану Орендарем.

2. Решту 60% вартості перебування слід оплатити банківським переказом не пізніше, як за 7 днів до запланованого приїзду або розрахуватись готівкою або карткою на місці під час заселення.

3. У разі невнесення решти суми Власник має право анулювати бронювання, і авансовий платіж не підлягає поверненню.

4. Перекази слід здійснювати на рахунок ING Bank Śląski S.A. 74 1050 1038 1000 0097 2559 0625 належний Катажині Пельчарській з зазначенням у платіжному порученні: «ім’я та прізвище, а також обраний термін перебування».

5. У разі бажання скасувати перебування заздалегідь протягом 7 днів перед запланованим приїздом, слід зв’язатися з Власником для перенесення перебування на інший доступний термін. Якщо інший термін не буде обопільно погоджений, бронювання скасовується, а авансовий платіж не повертається.

Скасування бронювання менше ніж за 7 днів до приїзду не є можливим.

6. У разі відсутності в Об’єкті в запланований день приїзду Власник має право анулювати бронювання, і внесені кошти не підлягають поверненню.

7. Вищезазначені положення не стосуються груп, у яких умови бронювання встановлюються індивідуально, а також бронювань, здійснених менше ніж за 7 днів до початку перебування. В такому випадку необхідно сплатити повну вартість перебування наперед при здійсненні бронювання або узгодити з Власником умови оплати перебування під час заселення.

§ 4  Заселення та перебування

1. Під час заселення Орендар зобов’язаний заповнити карту обліку, вказавши свої дані та дані всіх осіб, які перебуватимуть в об’єкті під час заброньованого перебування відповідно до вказаного при бронюванні. Водночас він підтверджує, що ознайомився зі змістом Регламенту та Політики конфіденційності і приймає їх положення.

2. Для заселення необхідно пред’явити Орендару документ, що містить фотографію. У разі відмови пред’явити документ у спосіб, що дозволяє заселення, Власник може відмовити в видачі ключів до Об’єкту. 

3. Під час заселення необхідно д одатково сплатити курортний збір готівкою у розмірі 3,50 злотих на особу за кожний початий день перебування (діє також для дітей).

4. Під час заселення стягується повернутна застава у готівковій формі, у розмірі 2 000 злотих як гарантія відшкодування можливих збитків, завданих під час перебування. Застава повертається після повернення ключів та перевірки Власником непогіршеного стану Дому та його обладнання.

5. Дефекти в Домі слід негайно повідомити після отримання ключів у день приїзду. Відсутність повідомлення означає відсутність виявлених дефектів та пошкоджень. 

6. У разі виникнення збитку/дефекту Орендар зобов’язаний негайно повідомити Власника.

7. При виявленні будь-яких збитків та відсутності обладнання буде складено протокол, а застава буде розрахована протягом 7 днів з моменту виселення (застосовується утримання, а залишкова сума, якщо є, буде повернена Орендареві на його письмовий банківський рахунок).

8. Орендар та особи, які перебувають разом з ним в Об’єкті, несуть повну матеріальну відповідальність за будь-які пошкодження або знищення майна або технічного обладнання, що виникли з їх вини або вини відвідувачів, які перебували з ними.

9. Власник залишає за собою право звернутися до Орендара з вимогою цивільно-правової відповідальності в разі, якщо збитки перевищать суму внесеної застави. Орендар буде повідомлений електронною поштою і/або письмово у найкоротший термін про зроблену оцінку збитків і буде попереджений про необхідність погашення зазначеної суми.

10. Всі спори, які виникнуть у зв’язку з виконанням угоди, будуть вирішуватися судом, компетентним для місцезнаходження Власника.

11. Доми здаються в оренду на мінімальний термін трьох діб або інші мінімальні терміни перебування, визначені в прайс-листі.

12. Доба розпочинається о 16:00 і закінчується о 10:00.

13. Бажання продовження перебування / пізнішого виселення слід повідомити по телефону або особисто з мінімум одноденним попередженням. Це прохання буде виконано за можливості, якщо в цей день не будуть прийматися нові гості.

14. Найпізніше до 10:00 в день завершення перебування Орендар має зобов’язання покинути Дім, залишивши його у незміненому стані, прибраним і повернути всі ключі Власнику або уповноваженій особі.

15. Прибирання, яке здійснює Орендар, включає в себе очищення холодильника / морозильної камери, складання брудної посуди до посудомийної машини, вивезення сміття до спеціальних контейнерів з дотриманням правил сортування відходів, прибирання після тварин. У разі невиконання вищезазначених обов’язків Власник може стягнути з Орендара плату за прибирання у розмірі 500 злотих та утримати її з застави.

16. У разі не виїзду з Об’єкту означеною годиною в день виселення або залишення речей в Об’єкті, Власник залишає за собою право нарахування Орендареві штрафу у розмірі 500 злотих за кожну розпочату годину.

17. Власник залишає за собою право скасувати бронювання з випадкових причин, незалежних від нього. Всі сплачені суми, зазначені для бронювання, будуть повернуті.

18. Власник залишає за собою право перевірки стану об’єкту під час перебування Орендаря у разі підозри про порушення ним правил регламенту або наявності осіб в об’єкті.

19. Власник залишає за собою право входу на територію об’єкту під час перебування Орендаря (попередньо повідомивши) для забезпечення належного функціонування систем і пристроїв, а також проведення консерваційних робіт.

20. Власник залишає за собою право, що джакузі внаслідок необхідності заміни води після попередніх гостей може не досягти очікуваної температури в день заселення.

21. Власник не несе відповідальності за речі, які були принесені Орендарем і залишені на території Об’єкту.

22. Власник не несе відповідальності за пошкодження або втрату автомобіля або іншого транспортного засобу, що належить Орендареві, а також за речі, що залишені в ньому. Парковка на території Об’єкту odNova є безкоштовною і незахищеною.

23. Власник не несе відповідальності за можливі перерви у постачанні води або електроенергії.

§ 5  Правила користування об’єктом

1. В об’єкті може перебувати максимум 8 осіб (не стосується дітей віком до 3 років). При попередньому домовленості з Власником можливе розміщення більшої кількості осіб, якщо це дозволяють умови проживання.

2. У разі виявлення більшої кількості осіб, які проживають в об’єкті і не були заявлені під час бронювання і заселення, Власник має право негайно розірвати угоду без повернення сплачених внесків. Орендар і супроводжуючі особи зобов’язані негайно покинути Об’єкт.

3. Діти та підлітки до 18 років повинні перебувати на території Об’єкту під постійним наглядом законних опікунів. Законні опікуни несуть матеріальну відповідальність за будь-які завд ані шкоди, спричинені діями дітей.

4. Кожного разу при виході з будинку з міркувань безпеки слід вимкнути світло, закрити крани і замкнути вікна, двері та калитку на ключ.

5. Власник видає два комплекти ключів до будинку. У разі втрати ключа буде стягнута плата в розмірі 500 злотих.

6. Орендару заборонено вносити будь-які зміни в будиночках та їх обладнанні.

7. Сміття та інші відходи слід сортувати і зберігати у відповідних контейнерах, розташованих ззовні будиночка.

8. Орендар та особи, що перебувають на території Об’єкту, зобов’язані дотримуватися правил безпечного та культурного відпочинку. Протягом усього періоду перебування діє принцип поваги до сусідських відносин.

9. Нічний спокій діє з 22:00 до 6:00.

10. Під час перебування Орендара в джакузі вода не замінюється. Система фільтрів забезпечує правильну чистоту води при правильному використанні цього пристрою. Обов’язком кожного користувача є обливання всього тіла під душем перед кожним входом в джакузі.

11. Орендар та інші супроводжуючі особи зобов’язані ознайомитися з інструкціями та вказівками щодо користування джакузі та сауною, які знаходяться в кожному будиночку.

12. У джакузі заборонено використовувати скляні посудини (дозволені пластикові келихи). За розбите скло та очищення джакузі Орендар може бути покараний штрафом у розмірі 1 000 злотих. В разі забруднення ємності під час перебування – Орендар не має права на заміну води.

13. Об’єкт не надає харчування протягом перебування.

14. Заборонено використовувати мангал та смажити рибу усередині приміщень (штраф 500 злотих).

15. На території об’єкту заборонено розпалювати вогнища та використовувати відкритий вогонь.

16. Заборонено використовувати газові прилади, електричні плити та інші електричні пристрої, які не є обладнанням будиночка (не стосується зарядних пристроїв та блоків живлення комп’ютерних пристроїв).

17. Куріння сигарет та тютюнових виробів заборонено в усіх приміщеннях. Порушення цього заборони рівносильно згоді Орендара на покарання штрафом у розмірі 500 злотих.

18. Орендар не може передавати або надавати об’єкт третім особам.

21. Вхід до технічного приміщення на горищі заборонено.

22. У разі порушення будь-яких умов регламенту Власник має право скоротити перебування та вимагати негайного виїзду Орендаря та інших осіб – без повернення сплачених платежів.

§ 6 Заключні положення

1. Зауваження та претензії, пов’язані з розміщенням та іншими послугами, які надаються об’єктом odNova, слід подавати якомога швидше після виявлення підстав для подання претензій.

2. Подання претензій не може мати впливу на строк перебування та суму платежу.

3. Претензії будуть розглядатися індивідуально, а особа, яка подала претензію, буде повідомлена письмово або електронним шляхом про спосіб вирішення справи.

4. Особи, які не дотримуються протипожежних правил, підлягають санкціям кримінального та адміністративного законодавства.

5. У випадках, які не регулюються цим регламентом, рішення приймає Власник або застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу та Закону про туристичні послуги. Усі спори, які виникають у зв’язку з виконанням угоди, будуть вирішуватися судом, що має юрисдикцію над місцезнаходженням Власника.

Бажаємо вам приємного відпочинку!

Top